Voorbereiden op een nieuwe virusuitbraak door te leren van de vorige

Ook de IGJ gebruikt de zomerperiode ter voorbereiding op een mogelijke volgende coronavirusuitbraak. In onze toezichtactiviteiten kijken we of het zorgveld in staat is bij een volgende grote uitbraak goede, veilige zorg en producten te bieden. Ook kijken we naar onszelf: wat kan de inspectie anders doen?

We hebben meerdere projecten gestart om dit te kunnen doen. We analyseren onder meer data van de eerste uitbraak, we bekijken hoe de sector er nu voor staat en hoe zorgaanbieders zich voorbereiden op een mogelijke nieuwe uitbraak. Ook voeren we onderzoek uit naar het testen en het bron- en contactonderzoek door de GGD’en, andere vormen van (particuliere) testaanbod en de samenwerking van alle ketenpartners in de regio's.

‘Kijken, leren en prepareren’

Vanaf de start van de crisis hebben wij intensief contact onderhouden met het zorgveld. We haalden beelden op van alle sectoren, met behulp van belrondes onder zorgaanbieders en patiënten- en cliëntenverenigingen, contacten met koepels, door toezichtbezoeken en door ontvangen meldingen en signalen. Hierbij hebben we mooie voorbeelden gehoord van samenwerking in de zorgketen en van het op andere manieren organiseren van de zorg.

Ter aanvulling op deze beelden verzamelen we deze zomer de geleerde lessen vanuit alle velden in de zorg. Wat ging er goed en wat kan er nog beter? Ook vormen we ons een beeld van de voorbereidingen in de zorg op het vervolg van deze pandemie. Met deze informatie willen we de vraag kunnen beantwoorden of het zorgveld voldoende is voorbereid en in staat zal zijn om bij een volgende ernstige virusuitbraak goede, veilige zorg en veilige producten te kunnen blijven leveren. En zo niet, wat nodig is om instellingen en professionals nog beter voorbereid te laten zijn. We noemen dit ‘Kijken, leren en preparen’.

Wat kan de inspectie anders doen?

Op het moment dat het in de zorg alle hens aan dek was om de eerste coronacrisis op te vangen, hebben wij ons toezicht anders ingericht. Wij hebben zorgaanbieders in deze crisis de ruimte gegeven om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, mits hierbij sprake bleef van veilige en verantwoorde zorg én de afwegingen navolgbaar worden vastgelegd.  

Zorgaanbieders hebben ons de afgelopen periode op een andere manier leren kennen. In plaats van fysieke bezoeken hebben we veelvuldig telefonisch en via beeldverbindingen contact gehad. Deze zomer gebruiken we ook om te kijken of we daar bij een tweede golf besmettingen aanpassingen in moeten doen.

 Na de zomer volgt een rapportage waarin we onze bevindingen delen.