123 Tandartsen en Orthodontie B.V. voldoet deels aan eerste termijn aanwijzing

123 Tandartsen en Orthodontie B.V. voldoet deels aan de eerste termijn van de aanwijzing die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had opgelegd. Deze zorgaanbieder levert in Deventer mondzorg.

Wat is er aan de hand

De inspectie gaf 123 Tandartsen en Orthodontie B.V. 24 maart 2020 een aanwijzing, dat is een maatregel waarmee de inspectie namens de minister een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren.

De zorgaanbieder heeft meerdere onderdelen uit de eerste termijn van de aanwijzing op orde. Zo voldoet het beleid voor immunisatie inmiddels aan de eisen. Ook voldoet het röntgenapparaat aan de norm.

Update

Op 10 juni 2020 heeft de IGJ de eerste termijn van de aanwijzing van 24 maart 2020 gedeeltelijk beëindigd. Op het onderdeel infectiepreventie oordeelde de inspectie onder andere dat 123 Tandartsen en Orthodontie B.V. niet de juiste bewaartermijn hanteerde voor verpakt gesteriliseerd instrumentarium en daarmee handelde in strijd met de norm. Daarom werd de eerste termijn van de aanwijzing slechts gedeeltelijk beëindigd.

123 Tandartsen en Orthodontie B.V. bezwaar ingediend tegen deze gedeeltelijke beëindiging. Dit is gegrond verklaard op 8 februari 2021. Hierop is geoordeeld dat de veldnorm onvoldoende duidelijk is en daarmee staat niet vast dat de norm voor de bewaartermijn van verpakt steriel instrumentarium is overschreden. Uit de beslissing op bezwaar volgt dat het besluit tot gedeeltelijke beëindiging van de eerste termijn van de aanwijzing van 10 juni 2020 èn de openbaarmaking daarvan is herzien. De eerste termijn van de aanwijzing is daarom bij besluit van 8 februari 2021 alsnog volledig beëindigd.

Documenten

Kaart