Klacht over mondzorg?

Bent u ontevreden over geleverde zorg? Als u een klacht heeft, is uw zorgverlener verplicht u te informeren over de klachtmogelijkheden. Vaak kan een klacht bij een zorgverlener leiden tot verbetering of bemiddeling. Zo kunt u samen tot een oplossing komen.

Klachtenfunctionaris

Is dit niet mogelijk, of levert het niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u terecht bij een klachtenfunctionaris. De diensten van een klachtenfunctionaris zijn gratis. Elke zorgaanbieder in Nederland is bij wet verplicht over een klachtenfunctionaris te beschikken.

Hulp van het Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde zorg. Daar kunt u ook een klacht doorgeven. Verder vindt u bij het Landelijk Meldpunt Zorg meer informatie. Bijvoorbeeld over het klachtenlandschap in de zorg, uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.

Het behandelen van klachten is geen taak van de inspectie. Maar in uitzonderlijke gevallen kunt u als patiënt een melding doen bij de inspectie. Bijvoorbeeld gevallen waarin sprake is van structurele tekortkomingen of een groot risico voor de patiëntveiligheid.