Toetsingskader röntgendiagnostiek in de mondzorg

In het toetsingskader ‘Rechtvaardiging Röntgendiagnostiek in de mondzorg’ staat waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek naar doet binnen de mondzorg. Mocht er tijdens het bezoek reden zijn tot een uitgebreidere inspectie, dan doet de inspecteur dat. De inspectierapporten van deze bezoeken zullen volgens het huidige openbaarmakingsbeleid onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openbaar gemaakt worden.