Geboortezorg en kraamzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de geboortezorg. 

De IGJ kijkt daarbij naar alle zorgaanbieders die betrokken zijn bij geboortezorg, zoals:

  • Gynaecologen, kinderartsen en klinisch verloskundigen in ziekenhuizen.
  • Verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, kraamverzorgenden, kraamzorgorganisaties en de organisaties voor jeugdgezondheidszorg.

Ontwikkeling regionale samenwerkingsverbanden

Ons toezicht ziet toe op de kwaliteit van regionale samenwerkingsverbanden voor geboortezorg. Hierin werken alle zorgverleners samen van preconceptie-advisering tot consultatiebureau. Dit netwerk:

  • biedt alle moeders en (ongeboren) kinderen zo goed mogelijke zorg; 
  • signaleert op tijd wanneer moeder of kind meer zorg nodig hebben; 
  • werkt samen aan de veiligheid en kwaliteit van de zorg;
  • maakt de risico’s in de perinatale zorg kleiner.

Basis voor toezicht door IGJ

De IGJ houdt toezicht op het naleven van wetten. Bijvoorbeeld de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De inspectie toetst de zorgverlening aan:

Wat is een calamiteit?

Alle zorgaanbieders en zorgverleners zijn verplicht om calamiteiten te melden. Dat staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Volgens de Wkkgz is een calamiteit:

“een niet-bedoelde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een schadelijk gevolg voor de cliënt heeft geleid”. 

Dit betekent dat zorgaanbieders niet alle perinatale en maternale morbiditeit en mortaliteit hoeven te melden. Centraal staat de kwaliteit van de zorg.

Soms is het moeilijk te beoordelen of iets een calamiteit, complicatie of incident is. Meer informatie daarover staat in de brochure Calamiteiten melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Calamiteit melden geboortezorg

Naast calamiteitenmeldingen, behandelt de inspectie ook andere meldingen van zorgverleners. Wie moet wat melden?

  • Is bij een calamiteit de geboortezorg alleen in een ziekenhuis verleend? Dan moet het ziekenhuis de calamiteit melden.
  • Is bij een calamiteit de geboortezorg alleen in de eerste lijn verleend? Dan moet de verloskundige praktijk, huisarts of kraamzorgorganisatie de calamiteit melden.