Cosmetische zorg

Van schoonheidssalon tot plastische chirurgie: de cosmetische sector is heel breed. Sinds invoering van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in 2016 vallen niet alleen de cosmetisch artsen onder ons toezicht, maar ook de schoonheidsspecialisten. 

Daarnaast wordt er in de cosmetische zorg soms gebruik gemaakt van medische hulpmiddelen. We zien ook toe op de kwaliteit en veiligheid daarvan.

Meldingen

We nemen signalen en meldingen over cosmetische behandelingen uiterst serieus. Ons toezicht is op basis van meldingen, en op basis van risico’s op schade bij cliënten. Mensen die concrete informatie hebben over een cosmetische behandeling die niet goed is gegaan of over een behandelaar die wet- en regelgeving overtreedt, kunnen zich melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg

We hebben deze meldingen nodig om te weten waar er precies dingen misgaan. Het is voor ons een belangrijke manier om risico’s goed in beeld te kunnen krijgen, ook als we niet elke melding individueel nader onderzoeken. Het is daarom altijd zinvol om een melding te doen. Er zijn veel verschillende aanbieders werkzaam in deze sector en onder meer met behulp van meldingen kunnen we het toezicht goed vorm te geven. 

We beoordelen dan per melding of er aanleiding is tot nader onderzoek. Daarbij gebruiken we ons toetsingskader voor schoonheidssalons. Daarin staan de regels heel precies omschreven.

In ons toezichtkader voor schoonheidssalons vind je nog veel meer over ons toezicht op de cosmetische sector. Dat toezichtkader beschrijft vooral waar wij naar kijken bij ons toezicht.

Wij houden toezicht om herhaling van risicovol handelen te voorkomen én om zicht te krijgen op risicosituaties en gevolgen in deze sector.

Kwaliteitskader

Het toezicht van de inspectie is in veel sectoren, naast de wet, gebaseerd op richtlijnen of veldnormen van de beroepsgroepen. Voor de cosmetische sector zijn nog niet voor alle verschillende beroepen richtlijnen afgesproken. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg opgesteld en in januari 2020 openbaar gemaakt. Hierin staan de normen beschreven waaraan alle zorgaanbieders in de cosmetische sector moeten voldoen. 

In het kwaliteitskader is nog niet vastgesteld wie welke handeling mag uitvoeren. De beroepsgroepen die werkzaam zijn in de cosmetische sector hebben van het Zorginstituut een jaar de tijd gekregen daar samen afspraken over te maken.

Wie mag welk hulpmiddel gebruiken?

Wie welke hulpmiddel mag gebruiken is een van de belangrijke vragen in de cosmetische zorg. Voor sommige producten die in de cosmetische sector gebruikt worden is wel vastgelegd wie het mag gebruiken. Botox mag bijvoorbeeld alleen toegediend worden door of onder supervisie van een arts. Dat geldt ook voor implantaten. Voorbehouden handelingen zoals injecteren mogen ook alleen door of in opdracht van en onder supervisie van een arts worden gedaan.

Maar het is niet per apparaat vastgelegd of het om een voorbehouden handeling gaat. Het RIVM heeft in opdracht van de inspectie een onderzoek uitgevoerd om voor enkele cosmetische behandelmethoden meer duidelijkheid te krijgen over werking en eventuele risico’s die hier aan vast zitten. Op basis van dat onderzoek beschouwt de inspectie de hyaluronpen en de mesogun als injecteren, en daarmee als een voorbehouden handeling.

Het is belangrijk dat iedereen die een (nieuw) hulpmiddel gebruikt of een techniek toepast, zich bewust is van de risico’s en de cliënt daar goed over informeert. Dit laatste gebeurt niet altijd. Daarom is het ook voor cliënten belangrijk om zich goed laten informeren door de behandelaar. Hulp daarbij is te vinden op Rijksoverheid.nl.