Het verbod op gunstbetoon in de sector medische hulpmiddelen - hoe zit dat?

In deze flyer staat meer informatie over het verbod op gunstbetoon in de sector medische hulpmiddelen.