Bevel voor PCRtestNederland beëindigd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het bevel voor PCRtestNederland beëindigd. Het bedrijf heeft een contract gesloten met een geaccrediteerd laboratorium. Het afgenomen testmateriaal wordt voortaan daar geanalyseerd. In het laboratorium waar het bevel over ging, zullen geen PCR-testen voor COVID-19 meer worden uitgevoerd.

De inspectie legde 8 februari een bevel op aan PCRtestNederland. Het laboratorium mocht per direct geen PCR-testen meer uitvoeren, omdat de inspectie acute en ernstige risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de testen had gezien. De PCR-testen voor COVID-19 die in dit laboratorium worden gedaan, waren daarom niet betrouwbaar. De testafnamelocaties die samenwerken met het laboratorium mochten nog wel open blijven.

De inspectie kan een bevel opleggen als de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid zo groot zijn dat de zorgverlening onmiddellijk moet stoppen. De inspectie zal de ontwikkelingen bij PCRtestNederland volgen in het reguliere toezicht.