Publicaties - Justitiële inrichtingen

23 publicaties van Justitiële inrichtingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Toetsingskader klinische overige forensische zorg

In dit toetsingskader staat wat de inspectie toetst bij zorgaanbieders die klinische forensische zorg bieden in de geestelijke ...

Toetsingskader | 19-08-2021

Basisset veiligheidsindicatoren geestelijke gezondheidszorg verslagjaar 2020

Dit zijn de indicatoren die voor de inspectie belangrijk zijn om op risicogerichte wijze toezicht te houden op de geestelijke ...

Indicatorenset | 18-12-2020

Factsheet COVID-19 in penitentiaire inrichtingen, detentiecentra, justitiële jeugdinrichtingen en forensisch psychiatrische centra

De uitbraak van COVID-19 heeft een enorme impact gehad op personeel, gedetineerden in penitentiaire inrichtingen (PI’s) en ...

Publicatie | 20-10-2020

Infectiepreventie en infectieziektebestrijding in penitentiaire inrichtingen

 Als gevolg van toenemende resistentieproblematiek ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sinds een aantal jaar ...

Rapport | 10-03-2020

Factsheet Medische zorg in justitiële jeugdinrichtingen

Jonge gedetineerden in justitiële jeugdinrichtingen kunnen makkelijk en snel naar de medische dienst of de huisarts. Als zij ...

Publicatie | 24-02-2020

Basisset veiligheidsindicatoren geestelijke gezondheidszorg verslagjaar 2019

Dit zijn de indicatoren die voor de inspectie van belang zijn om op risicogerichte wijze toezicht te houden op de geestelijke ...

Indicatorenset | 03-02-2020

Jaargesprekken over medische zorg in penitentiaire centra, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra

Voor de medische zorg in gevangenissen, huizen van bewaring, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra is het moeilijk ...

Publicatie | 29-01-2020

Brochure zorgaanbieders: 'Calamiteiten melden aan IGJ'

De inspectie heeft gemerkt dat er discussie bestaat over calamiteiten en wat er aan de inspectie gemeld moet worden. Daarom heeft ...

Brochure | 07-01-2020

Brief aan Fivoor over terugkoppeling follow up verbeterplan

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie ]enV) en de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) hebben het afgelopen jaar ...

Brief | 04-12-2019

Beveiligers in de zorg

Zorginstellingen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zorg moet veilig, toegankelijk, betaalbaar en van goede ...

Standpunt | 18-09-2019