Toetsingskader infectiepreventie en infectieziektebestrijding in penitentiaire inrichtingen (IPPI)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van infectiepreventiemaatregelen en infectieziektebestrijding in penitentiaire inrichtingen. De normen waarop we toetsen staan in het toetsingskader Infectiepreventie en infectieziektebestrijding in penitentiaire inrichtingen (IPPI).