Toetsingskader infectiepreventie en infectieziektebestrijding in penitentiaire inrichtingen (IPPI)

In het toetsingskader infectiepreventie en infectieziektebestrijding in penitentiaire inrichtingen (IPPI) staan de normen waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst in het toezicht op de kwaliteit van infectiepreventiemaatregelen en infectieziektebestrijding in penitentiaire inrichtingen.