Factsheet Bopz-patiënten in Forensisch Psychiatrische Centra (FPC)

Psychiatrische patiënten die door zeer agressief gedrag een gevaar zijn voor zichzelf en ggz-personeel worden incidenteel gedwongen opgenomen in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC). Deze patiënten vallen echter onder de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed onderzoek naar de zorg die deze patiënten ontvangen. 

In deze video vertelt betrokken inspecteur Kiki Coppens over dit toezichtsproject:

Een rechtelijke machtiging is een beslissing van de rechter dat een patiënt gedwongen moet worden opgenomen. Normaal gesproken gaat zo'n patiënt naar een ggz-instelling, maar voor een hele kleine groep patiënten blijkt dat een ggz-instelling niet veilig genoeg is. Niet veilig genoeg voor zichzelf, maar ook niet voor andere patiënten en het personeel. We hebben het dan over patiënten met zeer ingewikkelde problematiek zoals bijvoorbeeld een psychiatrische stoornis in combinatie met een verslaving.

In uitzonderlijke gevallen kan zo'n patiënt worden overgeplaatst naar een tbs-kliniek. Wij wilden als inspectie weten hoe groot deze groep patiënten is en hoelang ze daar verblijven. We hebben gekeken hoe de overplaatsing van deze patiënten naar een tbs-kliniek verloopt hoe ze daar worden behandeld en hoe ze omgaan met de rechten van deze patiënt. Want die rechten zijn anders dan die van een patiënt met een tbs-maatregel.

Benieuwd naar de resultaten van ons onderzoek? Zie de factsheet op onze website.