Basisset veiligheidsindicatoren geestelijke gezondheidszorg verslagjaar 2019

Dit zijn de indicatoren die voor de inspectie van belang zijn om op risicogerichte wijze toezicht te houden op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). In tegenstelling tot eerdere jaren hoeven de indicatoren voor reguliere ggz en forensische zorg niet meer apart te worden aangeleverd. Een verdere toelichting op de aanlevering van gegevens vindt u in dit document.