Zorgen Inspecties kwaliteit taakuitvoering Justitiële Jeugdinrchtingen

In deze brief beschrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de herkomst van de zorgenzorgen over het waarborgen van de veiligheid van het personeel en het bieden van passende zorg, behandeling en onderwijs aan de huidige doelgroep van justitiabelen door de Justitiële Jeugdinrichtingen. Hoe de Inspecties het vervolg van het toezicht zullen vormgeven komt ook aan bod.