Zorgen over de kwaliteit van de taakuitvoering van Justitiële Jeugdinrichtingen

In deze brief vragen de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aandacht voor de kwaliteit van de taakuitvoering van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's). De Inspecties constateren aanhoudende knelpunten. Zij maken zich grote zorgen of de JJI’s voldoende zijn toegerust om de interne veiligheid van het personeel te waarborgen en of zij passende zorg, behandeling en onderwijs kunnen bieden aan de huidige doelgroep van justitiabelen.