Penitentiaire inrichtingen: personeel voor medische zorg lastig te vinden

Voor de medische zorg in gevangenissen, huizen van bewaring, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra is het moeilijk voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers te vinden en te behouden.

Dat knelpunt heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gesignaleerd in gesprekken met alle instellingen.

Andere punten die opvielen

Hoewel de situatie per instelling verschilt, kwamen er uit de gesprekken ook punten naar voren die - meer of minder - overal spelen. Een greep daaruit:

  • Als een gedetineerde vrij komt, moet de zorg die hij nodig heeft wel doorlopen bij andere zorgverleners. De instellingen hebben steeds meer aandacht voor een goede overdracht.
  • In de instellingen is er steeds meer aandacht voor persoonsgerichte zorg, bijvoorbeeld voor personen met een licht verstandelijke beperking. Screening hierop is nog in ontwikkeling.
  • Het aantal plaatsen in de vier penitentiair psychiatrische centra (PPC) is uitgebreid, maar blijft beperkt. Daardoor moeten gedetineerden die psychische zorg nodig hebben, soms in een gewone penitentiaire inrichting wachten tot er plek is in een PPC.
  • Alle instellingen hebben aandacht voor medicatieveiligheid (opslag, verstrekking, registratie), maar dit blijft een kwetsbaar proces. De inspectie adviseert hiervoor een eenduidig auditsysteem te ontwikkelen.
  • Veel instellingen werken met verschillende huisartsen, soms via detachering. Dit maakt de continuïteit van zorg kwetsbaar. Het aanwijzen van één behandelaar per patiënt die de regie over de zorg voert, moet dan de continuïteit garanderen.
  • Informatie-uitwisseling blijft een kwetsbaar punt. Personeel is door de invoering van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) soms te voorzichtig geworden in het uitwisselen van gegevens. De inspectie heeft geadviseerd een factsheet op te stellen over wat er wel en niet mag.

Rol van de inspectie

De medische zorg in een justitiële inrichting moet dezelfde kwaliteit hebben als de zorg die mensen in de vrije samenleving krijgen. Maar iemand die bijvoorbeeld in een gevangenis of tbs-kliniek zit kan niet zelf kiezen voor een arts of andere behandelaar. Daarom is de controle van de inspectie op de zorg aan mensen in justitiële inrichtingen zo belangrijk.

Bij sommige instellingen heeft de inspectie om verbeteringen gevraagd. Die zijn of worden doorgevoerd.