Vragen, zorgen en klachten

Bent u betrokken bij een kind dat hulp krijgt van een jeugdhulpaanbieder? Of juist een kind dat misschien hulp nodig heeft? Er zijn organisaties die u kunnen helpen wanneer u een klacht of vraag heeft. Met klachten over de inspectie kunt u hier ook terecht.

Ik heb een vraag of klacht over een jeugdhulpaanbieder

Heeft u een vraag of klacht over een jeugdhulpaanbieder?  Neem dan contact op met Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Zij kunnen u informatie en advies geven. Het LMZ is onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Ik maak mij zorgen over de veiligheid een kind

Als u zich zorgen maakt over een kind (of kinderen) in uw omgeving, dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Slachtoffers, daders én omstanders krijgen hier hulp en advies.

Ik heb een klacht over de inspectie

Iedereen die zich niet goed behandeld voelt door de inspectie kan een klacht indienen. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onbeleefd gedrag van een medewerker, de traagheid van een handeling of over onjuiste voorlichting of communicatie. Zie Klacht over de inspectie.

Andere klachten, zorgen of vragen

Heeft u andere klachten, zorgen of vragen? Kijk dan bij het overzicht Klachten en melden op onze website.

Melden door jeugdhulpaanbieders/ jeugdzorg

Kijk voor alle informatie over verplichte en andere meldingen bij: Melden jeugdhulpaanbieders