Toezicht Sociaal Domein

In het Toezicht Sociaal Domein werkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samen met de rijksinspecties van Onderwijs, van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij houden ook contact met de gemeenten. Het Inspectieloket is het digitale communicatiekanaal tussen gemeenten en inspecties.

Kijk voor alle informatie op: Toezicht Sociaal Domein en Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd