Raad van Kinderen

Kinderen kijken met een frisse blik naar allerlei vraagstukken. Hun onvoorspelbare inzichten doorbreken vastgeroeste denkpatronen. Voor de inspectie is de inbreng en het perspectief van kinderen in het toezicht op de jeugdhulp van groot belang. Wat zijn hun ideeën als het gaat om jeugdhulp? En als het gaat om ons toezicht? Genoeg redenen voor de inspectie om een Raad van Kinderen om advies te vragen. De kinderen leerden ons vier belangrijke lessen.

Groep 8b van De Paradijsvogel in Den Haag vormde de Raad van Kinderen van de inspectie. De inspectie stelde de volgende vraag aan de kinderen:

Hoe kunnen wij met ons toezicht ervoor zorgen dat kinderen en jongeren goede hulp krijgen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben de kinderen een presentatie gekregen van inspecteurs. De kinderen hebben vervolgens onderzoek gedaan naar het werk van de inspectie. Zo zijn de kinderen  op werkbezoek geweest in ons kantoor in Utrecht.

Doel van het werkbezoek is een (nog beter) beeld te krijgen van het werk van de inspectie. Na hun onderzoek hadden de kinderen vier lessen voor de inspectie: over vertrouwen winnen op een speelse manier, meer aandacht voor de ervaringen van kinderen, contact via communicatiemiddelen die kinderen gebruiken en over het terugkoppelen van de resultaten aan de kinderen.

Inspecteur van IGJ aan het woord met een kind van de Raad van Kinderen aan tafel.
Inspecteur IGJ over het bezoek van de Raad van Kinderen

Kinderen stellen vragen die wij al lang niet meer stellen. Ze gaan terug naar de kern, waar wij te veel bezig zijn met details. Bovendien doen we ons werk voor kinderen, dus moeten we natuurlijk ook aan kinderen vragen hoe we ons werk goed kunnen doen.

Drie kinderen die een vlog aan het opnemen zijn en lachen.
Raad van Kinderen over het bezoek aan IGJ

Ik vond het wel leuk. Sowieso is het heel interessant om te weten hoe dingen gaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het leukst vond ik het dat we vragen mochten stellen en dat zij antwoord gaven. En dat we onze eigen mening mochten geven. Dat is ook goed want zo kunnen zij iets verbeteren voor kinderen.

Vier lessen van de Raad van Kinderen

 1. Vertrouwen
  De kinderen geven aan dat het heel belangrijk is om het vertrouwen van kinderen te winnen. Dit kunnen we doen door met kinderen bijvoorbeeld een spelletje te spelen. Dit lijkt ons een goed idee. We zouden een spel kunnen maken om de dag te beginnen, om kennis te maken en waarmee we het gesprek aan kunnen gaan. Hier gaan we concreet mee aan de slag.
 2. De ervaring van kinderen telt
  De ervaring van kinderen is eigenlijk het belangrijkst voor de inspectie om te onderzoeken. De inspectie kijkt nu vaak naar een heleboel punten, zoals veiligheid en richtlijnen. We hebben geleerd dat we meer aandacht moeten besteden aan de ervaring van de kinderen die jeugdhulp krijgen.
 3. Bekend worden is belangrijk
  De kinderen hadden het goede idee om een tijdschrift te maken. Dat vinden we een heel goed advies. Kinderen moeten de inspectie kunnen bereiken. We zijn nu ook aan het onderzoeken of wij een account op instagram en een app kunnen maken om met kinderen te communiceren.
 4. Deel de resultaten van het toezicht met kinderen
  De kinderen vinden het heel belangrijk dat ze na afloop van een toezicht horen wat de resultaten zijn. Ze willen graag een zo persoonlijk mogelijke terugkoppeling die bij hun voorkeur past. De kinderen geven aan dat ze dit graag in de vorm van een filmpje of een berichtje via de app of instagram zouden willen.

Hoe verder?

De inspectie vindt dat het perspectief van jeugdigen en hun ouders een belangrijkere rol moet krijgen in het toezicht.

We betrekken kinderen en jeugdigen ook door hen bijvoorbeeld tijdens toezichtbezoeken te spreken en door hen te betrekken bij het opstellen van toezichtkaders, etc.

De inspecteurs hebben van de Raad van Kinderen veel geleerd over hoe kinderen tegen toezicht op jeugdhulp aankijken. Ze willen de vier belangrijkste lessen en wat ze verder hebben geleerd van kinderen de komende tijd verder uitwerken.

Raad van Kinderen

De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation (MCF). Steeds meer organisaties en scholen sluiten zich aan bij deze vernieuwende beweging. Klik hier voor het overzicht.

Kinderen zijn hier gelijkwaardige partners die met hun eigen blik naar de wereld kijken. Een Raad van Kinderen bestaat meestal uit één groep uit de bovenbouw van de basisschool. Organisaties gaan met de adviezen aan de slag en leggen verantwoording af over de voortgang.

MCF stimuleert organisaties om de perspectieven van kinderen en jongeren mee te nemen in hun beslissingen van nu. Naast de Raad van Kinderen heeft MCF nog enkele andere programma’s waarin kinderen een stem krijgen in besluitvorming.
Kijk voor meer informatie op www.missingchapter.org.