Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

De inspectie ziet een aanbieder van jeugdhulp als ‘nieuwe toetreder jeugdhulp’ tót maximaal 1,5 jaar nadat de aanbieder is gestart met het zelfstandig verlenen van jeugdhulp aan eigen cliënten.
Toezicht kan plaats vinden vanaf het moment dat een nieuwe toetreder 6 maanden jeugdhulp heeft geboden aan cliënten. Hiervoor gebruikt de inspectie het Toetsingskader Nieuwe Toetreders Jeugdhulp.

Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s:

  1. Uitvoering hulp
  2. Veiligheid
  3. Leefklimaat
  4. Cliëntenpositie
  5. Bestuurlijke organisatie

Elk thema is uitgewerkt in een aantal criteria en verwachtingen.