Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

De inspectie richt zich bij Stap 2 in het bijzonder op de kwaliteit van het inzetten van vervolgtrajecten en de kwaliteit van het uitvoeren van onderzoeken, waarbij het voldoen aan de wettelijk beoogde termijnen zwaar weegt. Daarnaast beoordeelt de inspectie voor Stap 2 twee criteria ten aanzien van de cliëntenpositie en organisatie.

Deze publicatie is een bijlage bij