Toetsingskader Halt

Dit toetsingskader geeft aan welke aspecten van het functioneren van de Halt de Inspecties in hun onderzoek betrekken en welke normen zij daarbij hanteren.