Altrecht, locatie Rintveld

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voerde in 2021 toezichtbezoeken uit voor het thematisch toezicht naar de implementatie en uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

In totaal werden 7 jeugdhulpinstellingen met een Wzd-aanmerking en 4 jeugdhulpinstellingen met een Wvggz-aanmerking bezocht.

De toezichtbezoeken maakten onderdeel uit van het thematisch toezicht naar de implementatie en uitvoering van de Wvggz en de Wzd die in 2021 werd uitgevoerd binnen 5 sectoren. Per toezichtbezoek publiceert IGJ een briefrapport. In deze briefrapporten is per zorgaanbieder aandacht voor wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. Daarnaast is in december 2021 een factsheet gepubliceerd met deĀ resultaten van het thematisch toezicht.