Roccohoeve, Nieuw-Roden

In maart en april 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij zorgboerderij De Roccohoeve in Nieuw-Roden.

Over het geheel genomen is de inspectie overwegend positief over de door Roccohoeve geboden jeugdhulp. Ten aanzien van de geconstateerde verbeterpunten toont Roccohoeve een lerende houding.

De (bestuurlijke) inrichting van de organisatie is een belangrijk aandachtspunt voor Roccohoeve. De inspectie heeft er echter vertrouwen in dat Roccohoeve de geconstateerde verbeterpunten aangrijpt om zich op verantwoorde wijze verder te professionaliseren.