Juvent residentieel, Middelburg

Na het toezichtbezoek in oktober 2021 heeft  Juvent op verzoek van de inspectie een verbeterplan opgesteld. De inspectie spreekt in de afsluitbrief het vertrouwen uit over de uitgevoerde en geplande verbeteracties.

De inspectie sluit het toezichttraject bij Juvent  af.