Gezinshuis Storm, Jistrum

Na het toezichtbezoek in september 2021, heeft Gezinshuis Storm op verzoek van de inspectie een verbeterplan opgesteld. De inspectie geeft in de afsluitbrief aan dat het verbeterplan ruimschoots voldoet aan de verwachtingen van de inspectie. Het verbeterplan is concreet en duidelijk.

De inspectie sluit het toezichttraject bij Gezinshuis Storm af.