Het Twentse Geluk, Delden

In april 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Het Twentse Geluk in Delden. De inspectie is positief over de lerende en open houding en het beoogde effect hiervan op jeugdigen en ouders van Het Twentse Geluk. De organisatie onderneemt actief actie om verbeteringen te realiseren en zich verder te professionaliseren. De inspectie verwacht dat Het Twentse Geluk de verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Dit inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. De inspectie toetst het plan op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.