EvidEndt, Goes

In januari en februari 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij zorgorganisatie EvidEndt. We zijn positief over de lerende houding en de wil van de aanbieder om processen te verbeteren.  

De voorgenomen acties geven ons vertrouwen dat EvidEndt de verbeterpunten oppakt en uitvoert. We achten de aanbieder in staat verantwoorde hulp te bieden.