Gezinshuis Doornenburg, Doornenburg

In februari 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Gezinshuis Doornenburg te Doornenburg. De inspectie ziet dat Gezinshuis Doornenburg een gezinsgerichte en huiselijke sfeer uitstraalt en dat de gezinshuisouders een goed beeld hebben van de behoeften van de kinderen. Ook ziet de inspectie dat de gezinshuisouders zorgen voor een actuele en inzichtelijke dossiervoering en dat zij de ontwikkeling van de kinderen goed vastleggen en systematisch evalueren. De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden. De inspectie blijft de ontwikkelingen vanuit haar reguliere toezicht volgen.