Inspire & Motivate, Heerhugowaard

In februari 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Inspire & Motivate in Heerhugowaard. De inspectie is positief over de kwaliteit van de door Inspire & Motivate geboden hulp waarbij de jeugdige en zijn of haar gezinssysteem uitdrukkelijk centraal staat. Een aantal verbeteringen zijn door Inspire & Motivate voortvarend opgepakt. De inspectie heeft er vertrouwen in dat zij de verbeteringen verder doorvoert en borgt.