Onderwijs Wijzer, Zoetermeer

In januari en februari 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Onderwijs Wijzer met 2 bezoeken. Het eerste bezoek voerde de inspectie samen uit met de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie is positief over de reflectieve houding van Onderwijs Wijzer. Ook vindt de inspectie het positief dat Onderwijs Wijzer direct aan de slag is gegaan met het doorvoeren van verbeteringen.

De inspectie verwacht dat Onderwijs Wijzer de verbeter- en aandachtspunten opneemt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Het plan wordt getoetst op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.