Zorgpoort de Veluwe B.V., Hoenderloo

In februari 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onaangekondigd toezicht uit bij Zorgpoort de Veluwe in Hoenderloo. De inspectie is positief over de beschreven verbeteracties. 

Zorgpoort de Veluwe heeft onder andere een onafhankelijk vertrouwenspersoon aangesteld en heeft aangegeven een zorgvuldige afweging te gaan maken over het gebruik van camera’s. 

Deze voorgenomen verbeteracties geven de inspectie vertrouwen dat de aanbieder alle verbeterpunten zal aanpakken. De inspectie acht Zorgpoort de Veluwe in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Zorgpoort de Veluwe de door hem zelf aangegeven concrete verbetermaatregelen treft.