Mare Bijzondere Zorg BV

In februari 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht uit bij Mare Bijzondere Zorg B.V., woonlocaties Kerkdriel en Vught.

Doel van het toezicht was om te bepalen of Mare Bijzondere Zorg verantwoorde hulp biedt.

De inspectie is positief over de lerende en open houding en urgentiebesef van Mare Bijzondere Zorg. De organisatie onderneemt actief actie om verbeteringen te realiseren en zich verder te professionaliseren.

De inspectie verwacht dat Mare Bijzondere Zorg de verbeter- en aandachtspunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen voor de woonvoorzieningen te Kerkdriel en Vught (Anderzom) om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. De inspectie zal dit plan toetsen op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht bij de woonvoorzieningen.