De Parelhoeve

In oktober 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aangekondigd toezicht uit bij Woon- zorgboerderij De Parelhoeve te Alteveer in de provincie Groningen.

De inspectie heeft tijdens het toezicht een transparante en coöperatieve houding van De Parelhoeve gezien. De inspectie heeft het beeld gekregen dat De Parelhoeve voor jeugdigen een prettige plek is om te wonen.

De Parelhoeve erkent dat niet alle in 2019 voorgenomen verbetermaatregelen zijn ge√Įmplementeerd. De inspectie ziet op dit moment bij De Parelhoeve voldoende urgentiebesef. De bestuurder heeft aangegeven alsnog aan de normen te willen voldoen. De inspectie verwacht van De Parelhoeve dat deze prioriteit toekent aan de implementatie van verbetermaatregelen en zal op afzienbare termijn een hertoets uitvoeren.