De Ruijtershoeve Wonen BV

In februari 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht uit bij jeugdhulpaanbieder De Ruijtershoeve Wonen B.V.. Doel van het toezicht was om te bepalen of De Ruijtershoeve verantwoorde hulp biedt.

Tijdens haar toezicht kreeg de inspectie een beeld van een organisatie die oorspronkelijk is opgezet door twee familieleden en daarna flink is gegroeid. De organisatie is volop in ontwikkeling. De inspectie heeft medewerkers gesproken met hart voor de zaak, maar constateert dat een verdere professionaliseringsslag gemaakt dient te worden om zodoende een aantal noodzakelijke verbeteringen door te kunnen voeren.

De inspectie verwacht dat De Ruijtershoeve de aandachts- en verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. De inspectie toetst dit plan op volledigheid, ambitie en realisme en bepaalt op basis hiervan het vervolgtoezicht bij De Ruijtershoeve.