’t Losjeerhoes, Schin op Geul

In januari 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij  ’t Losjeerhoes, locatie Schin op Geul. De inspectie is positief over de lerende houding en de wil van de aanbieders om processen te verbeteren. De voorgenomen acties geven de inspectie vertrouwen dat de verbeterpunten worden opgepakt en uitgevoerd. De inspectie acht de aanbieder in staat verantwoorde hulp te bieden.