Talentcentrum Volta, Haarlem

In september 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Talentcentrum Volta te Haarlem. Talentcentrum Volta biedt jeugdhulp in de vorm van workshops. De jeugdigen nemen deel aan workshops (onder andere de uitvindersclub) waarbij zij hun talenten ontdekken en verder uitbouwen. De onderwerpen van de workshops betreffen wetenschap, techniek en ICT. De begeleiding is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdigen.

Ook Talentcentrum Volta en de medewerkers zijn volop in ontwikkeling. De aanbieder heeft direct na het toezicht een aantal punten aangepakt die moesten worden verbeterd.

De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Talentcentrum Volta verbetermaatregelen doorvoert om aan alle normen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen.