Gezinshuis Storm, Jistrum

In september 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) toezicht uit bij Gezinshuis Storm in Jistrum. 
De inspectie is overwegend positief over de jeugdhulp die Gezinshuis Storm levert, met name over het thema ontwikkelingsgerichte hulp. Het methodisch en planmatig werken en het continu leren en verbeteren hebben nog aandacht nodig. 
 

De inspectie vindt het positief dat Gezinshuis Storm zelf aangeeft hier de komende tijd mee aan de slag te gaan. We monitoren de voortgang op de verbeterpunten nadat we een verbeterplan hebben ontvangen dat door Gezinshuis Storm is opgesteld .