De Keuningshof B.V.

In november 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aangekondigd toezicht uit bij De Keuningshof B.V. in De Wilp. De Keuningshof heeft tijdens het toezicht een reflectieve en lerende houding getoond. In haar reactie op het conceptrapport geeft De Keuningshof aan welke verbetermaatregelen zij gaat implementeren.

De inspectie is positief over het beoogde effect hiervan op jeugdigen en ouders. Zij vertrouwt erop dat De Keuningshof aanvullend ook het camerabeleid evalueert. De inspectie acht De Keuningshof in staat om verantwoorde jeugdhulp te bieden.