Afronding toezicht zorgcontinuïteit na faillissement Briedis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd keek na het faillissement van Briedis Jeugdbeschermers of een zorgvuldige overdracht van jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel plaatsvond. Briedis was een coöperatie van jeugdbeschermers, vooral actief in de Gooi & Vechtstreek en Zeeland.

Tussen november 2021 en januari 2022 voerde de inspectie toezicht uit naar het verloop van de overdracht bij de twee gecertificeerde instellingen die de meeste zaken hadden overgenomen. Dit zijn het Leger des Heils Jeugdreclassering en Jeugdreclassering en Jeugdbescherming West.

In deze brief verzoekt de inspectie de directeur Beschermen aanpakken en voorkomen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om in toekomstige situaties de betrokken partijen te informeren over de aandachtspunten van de inspectie. En vraagt om deze partijen vanuit de stelselverantwoordelijkheid te ondersteunen bij een zorgvuldig verloop van de afbouw en overdracht van de maatregelen. 

Nu alle maatregelen van Briedis zijn afgesloten of overgedragen naar een andere gecertificeerde instelling, sluit de inspectie het toezichttraject bij Briedis af.