Ons Plekske, Vinkel

Bij Ons Plekske is een grote verbeterslag gemaakt, waarbij de jeugdige centraal is blijven staan. Op alle verwachtingen uit de thema’s ‘De kundige hulpverlener’ en ‘Goed bestuur’ zijn verbeteringen doorgevoerd. 

De inspectie acht Ons Plekske in staat om verantwoorde hulp te bieden. Door het verbeterplan en de ontwikkelkracht die Ons Plekske heeft laten zien, vertrouwen we erop dat deze aanbieder de verbeteracties verder doorvoert. De inspectie volgt dit vanuit het reguliere toezicht.