Thematisch toezicht naar de implementatie en uitvoering van de Wvggz en de Wzd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voerde in het voorjaar van 2021 zeven toezichtbezoeken uit in het kader van het thematisch toezicht naar de implementatie en uitvoering van de Wvggz en de Wzd.

In totaal werden vijf jeugdhulpinstellingen met een Wzd aanmerking bezocht en twee jeugdhulpinstellingen met een Wvggz aanmerking.

De toezichtbezoeken maakten onderdeel uit van het thematisch toezicht naar de implementatie en uitvoering van de Wvggz en de Wzd die in 2021 werd uitgevoerd binnen vijf sectoren. Per toezichtbezoek publiceert IGJ een briefrapport en daarnaast wordt in het vierde kwartaal van 2021 een factsheet gepubliceerd met de resultaten van het thematisch toezicht. In de briefrapporten is per zorgaanbieder aandacht voor wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet.