Gezinshuis Het Kompas, Wemeldinge

In juni 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) toezicht uit bij Gezinshuis het Kompas te Wemeldinge. De voorgenomen verbeteracties geven de inspectie vertrouwen in het aanpakken van het verbeterpunt en voortzetten van de zorg en begeleiding die het gezinshuis biedt. De inspectie is positief over het beoogde effect op jeugdigen en ouders.