Ons Plekske

In april 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht uit bij Ons Plekske. De aanbieder biedt hulp en begeleiding vanuit de visie dat het voor de jeugdigen elke dag een feest mag zijn. De zorginhoudelijke kant en bestuurlijke organisatie verdienen echter nog aandacht.

De inspectie ziet de wil van de bestuurder om dit actief op te pakken en is positief over het feit dat de bestuurder zich hierin zorginhoudelijk door een professional wil laten bijstaan. Maar ziet dat er nog veel tekortkomingen zijn in de kundigheid van de medewerkers en de bestuurlijke organisatie. Om die reden volgt de inspectie het verbetertraject dat Ons Plekske inzet naar aanleiding van de bevindingen uit dit rapport dan ook actief.