Gezinshuis M&M

In april 2020 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onaangekondigd toezicht uit bij gezinshuis M&M te Nijmegen. Het gezinshuis voldoet, ondanks dat het net is gestart, aan alle getoetste normen.

De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden. Daarnaast is de inspectie positief dat het gezinshuis aangeeft te willen blijven investeren in de kennis en kwaliteit van het gezinshuis.