Gezinshuis de Stal

In mei 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht uit bij gezinshuis de Stal te Rijnsburg. De inspectie is positief over de lerende houding en de wil van gezinshuis de Stal om processen te verbeteren.

De inspectie ziet echter dat er een belangrijk verbeterpunt ligt op het gebied van de huisregels. Uit de reactie op het conceptrapport blijkt onvoldoende op welke wijze gezinshuis de Stal hiermee aan de slag gaat om aan de gestelde verwachting te voldoen. Om die reden vraagt de inspectie aan het gezinshuis om op dit specifieke punt een verbeterplan op te stellen.