Afsluitbrief: einde traject Step Up Now

In juni 2020 onderzocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, samen met de Wmo-toezichthouder van OZJT/Samen14, Step Up Now Jongerenbegeleiding Enschede B.V. Step Up Now heeft vervolgens, op verzoek van de inspectie, een verbetertraject ingezet. De inspectie monitorde dit verbetertraject.

De inspectie sluit het toezichttraject bij Step Up Now nu af en vertrouwt erop dat Step Up Now in staat is om de bereikte kwaliteitsverbetering in de toekomst door te zetten. De inspectie blijft de ontwikkeling van Step Up Now vanuit haar reguliere toezicht volgen.