Briedis Jeugdbeschermers

Op 26 mei en 2 juni 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aangekondigd (met deels onaangekondigde elementen) toezicht uit bij Briedis Jeugdbeschermers. De aanleiding was de toekenning van een beëindigingscertifcaat door het Keurmerkinstituut in april 2021 en het faillissement, uitgesproken op 1 juni 2021. 

De inspectie constateert dat Briedis nog niet gereed is om jeugdbeschermingsmaatregelen over te dragen. De dossiers zijn onvoldoende actueel en informatie ontbreekt waardoor de maatregelen niet over te nemen zijn door een andere jeugdbeschermer en/of GI. Tevens constateert de inspectie dat er meer nodig is dan alleen het bijwerken van de administratie. De inspectie blijft de overdracht van jeugdbeschermingsmaatregelen nauwgezet volgen.