Ko-bus, locatie Zeijerveen

In april en mei 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Ko-bus, locatie Zeijerveen. 

Over het geheel genomen is de inspectie overwegend positief over de door Ko-bus geboden jeugdhulp. Ten aanzien van de geconstateerde verbeterpunten toont Ko-bus een lerende houding.

De inrichting van de organisatie is een belangrijk aandachtspunt voor Ko-bus en dit is essentieel is voor het bieden van verantwoorde hulp. Daarom blijft de inspectie het verbeterproces volgen dat Ko-bus inzet naar aanleiding van de bevindingen van de inspectie.