Gezinshuis Alirinkajigi, Schore

In april 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Gezinshuis Alirinkajigi. De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Alirinkajigi concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle normen te voldoen en blijft de ontwikkelingen volgen.