Gezinshuis Kindness

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet een aanbieder van jeugdhulp als ‘nieuwe toetreder jeugdhulp’ tot maximaal anderhalf jaar nadat de aanbieder is gestart met het zelfstandig verlenen van jeugdhulp aan eigen cliënten. Toezicht kan plaats vinden vanaf het moment dat een nieuwe toetreder zes maanden jeugdhulp heeft geboden aan cliënten. Hiervoor gebruikt de inspectie het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp.

In februari 2021 heeft de inspectie een toets nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Gezinshuis Kindness. Doel van het toezicht was om te bepalen of Kindness verantwoorde jeugdhulp biedt. De inspectie heeft hiervoor de set met 15 basisverwachtingen voor nieuwe toetreders jeugdhulp getoetst. Kindness voldeed op het moment van het onderzoek aan 11 van de 15 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft Kindness maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan 12 van 15 verwachtingen. De inspectie verwacht dat Kindness maatregelen neemt om te voldoen aan de 15 verwachtingen. Er is nog verbetering nodig op de volgende onderwerpen:

  • Professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelingstaken van de jeugdigen en de problematiek van de jeugdigen en hun ouders.
  • Professionals werken met een plan dat door of in overleg met de jeugdigen en hun ouders is opgesteld.
  • De aanbieder waarborgt dat de professionals werken volgens de professionele standaarden.

Kindness heeft in een reactie aan de inspectie laten weten op korte termijn verbetermaatregelen te treffen. De inspectie acht Kindness in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Kindness de verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit het reguliere toezicht.